Esperanto-Lernejo – LINGVO-Studio

Ĉu vi jam havas vian lingvo-ekzamenon por via diplomo?

hungara versio:  hungara versio

 
Esperanto-Lernejo ĉe "Lingvo-Studio"

LINGVO-STUDIO, L.S. Budapest
fondita en 1984, Szilvási László


  • Se volas ricevi vian diplomon (laboreja postulo, akcepta ekzameno al mastera fako en universitato, salajro-kategorio ktp), vi devas sukcese trapasi ankaŭ lingvoekzamenon, plej rapide kaj plej malmultekosta vi povas atingi tion pere de la lingvo Esperanto!
  • Aldonajn plus-poentojn al la universitata enira ekzameno vi povas akiri plej rapide per lingvoekzameno. En Esperanto vi povas atingi la mezan nivelon ene de kelkaj monatoj!
  • Kiel la plej granda Esperanta Lingvolernejo ni certigas ĉiujn kondiĉojn! – Ankaŭ vi uzu Esperanton por solvi vian lingvoekzamenan postulon!

Pri ni       Novaj kursoj       Aliĝo  


La lernejo LINGVO-Studio kaj Fondaĵo Eszperantó ĉe Eventoj regule organizas tradiciajn kaj intensajn kursojn por lerni Esperanton. La kursoj estas destinitaj por komencantoj, t.e por tiuj, kiuj ankoraŭ ne lernis la lingvon.

Niaj Esperanto-kursoj preparas la kursanojn al la postuloj de bazaj- kaj meznivelaj ŝtataj ekzamenoj (KER) de Hungara Landa Lingvo-ekzamena Centro "ITK". La ekzameno kaj la ricevita diplomo estas la sama, kiel la nova internacia ekzameno de UEA, ja la ekzamenajn diplomojn por tiu eldonas la sama hungaria instanco.

Por la lernado ni uzas la lernilo-kompleton: "Sukcesu en la Esperanto-ekzameno!", verkita de Szilvási László. La baza pakaĵo de tiu lernil-kompleto (lernolibro, sonmaterialo, ekzerca kajero + senpage elŝutebla ekzerca programo!) kostas 5700 Ft-ojn. Dum la kursoj ni detale informas ankaŭ pri la konkretaj ebloj kaj manieroj de la praktika utiligo de Esperanto.

10 % rabato el la kurso-kotizo por HVG-klubkarto 10 % rabato el la kurso-kotizo por Eurodc-kartoInformoj pri novaj kursoj:

La subaj, jam pasintaj kursoj estas nur por doni ekzemplon, la verajn, aktualajn datojn vi povas trovi en la hungara versio.


Aliĝo, registriĝo

Aliĝi kaj registriĝi oni povas ĝis la komenciĝo de la kursoj, pli ĝuste ĝis estas liberaj lokoj en la grupo.


Adreso de nia organiza oficejo:

Volonte ni respondas al via ajna demando. Ni atendas vian aliĝon!


Sz. Horváth Kata, organizanto de kursoj,
Telefono:  +36-1-282.88.85    (en labortagoj inter 10.00 ĝis 17.00)

Szilvási László

Szilvási László,
gvidanto de la Esperanto-Centro


www.esperanto.hu Hungaria Esperanto-Libroservo interreta E-kurso ĉe Eventoj