Esperanto-Centro – Eventoj – Lingvo-Studio

Ĉu vi jam havas vian lingvo-ekzamenon por via diplomo?

hungara versio:  hungara versio

 
Esperanto-Lernejo ĉe "Lingvo-Studio"

LINGVO-STUDIO, L.S. Budapest
fondita en 1984, Szilvási LászlóSe vi ne volas elspezi plurajn jarojn por lernado de fremdaj lingvoj, Esperanto estas la bona solvo por vi!

LINGVO-Studio kaj Esperanto-Asocio ĉe Eventoj regule organizas tradiciajn kaj intensajn kursojn por lerni Esperanton. La kursoj estas destinitaj por komencantoj, t.e por tiuj, kiuj ankoraŭ ne lernis la lingvon.

Niaj Esperanto-kursoj preparas la kursanojn al la postuloj de bazaj- kaj meznivelaj ŝtataj ekzamenoj de Hungara Landa Fremd-lingva Centro "ITK". La ekzameno kaj la ricevita diplomo estas la sama, kiel la nova internacia ekzameno de UEA, ja la ekzamenajn diplomojn por tiu eldonas la sama hungaria instanco.

Por la lernado ni uzas la lernilo-kompleton: "Sukcesu en la Esperanto-ekzameno!", verkita de Szilvási László. La baza pakaĵo de tiu lernil-kompleto (lernolibro, sonmaterialo, laborkajero + senpage elŝutebla ekzerca programo!) kostas 5700 Ft-ojn. Dum la kursoj ni detale informas ankaŭ pri la konkretaj ebloj kaj manieroj de la praktika utiligo de Esperanto.

10 % rabato el la kurso-kotizo por HVG-klubkarto 10 % rabato el la kurso-kotizo por Eurodc-kartoInformoj pri novaj kursoj:

La subaj, jam pasintaj kursoj estas nur por doni ekzemplon, la verajn, aktualajn datojn vi povas trovi en la hungara versio.


Aliĝo, registriĝo

Aliĝi kaj registriĝi oni povas ĝis la komenciĝo de la kursoj, pli ĝuste ĝis estas liberaj lokoj en la grupo.


Adreso de nia organiza oficejo:

Volonte ni respondas al via ajna demando. Ni atendas vian aliĝon!


Sz. Horváth Kata, organizanto de kursoj,
Telefono:  +36-1-282.88.85    (en labortagoj inter 10.00 ĝis 17.00)

Szilvási László

Szilvási László,
gvidanto de la Esperanto-Centro


www.esperanto.hu Hungaria Esperanto-Libroservo interreta E-kurso ĉe Eventoj